JE TO DOBRÝ NÁPAD?

Kouření a plíce 


Mezi pacienty s rakovinou plic je 90 % kuřáků a z celkové skupiny všech kuřáků se nádory plic vyskytují u 24 % z nich. Nádory plicní tkáně vznikají nejčastěji za 20-30 let od začátku kouření, po 150 000 cigaretách pravděpodobnost vzniku nádoru plic značně stoupá.

V tabákovém kouři bylo odhaleno přes šedesát látek s karcinogenními účinky. Samotný tabákový kouř je zařazen do seznamu karcinogenů třídy I A, tedy nejvyšší nebezpečnosti. Střízlivé odhady ukazují, že úroveň radiace obsažená v 1,5 balení vykouřených cigaret denně se rovná ekvivalentu 300 RTG plic za rok.

Rakovina plic je zhoubné bujení plicních buněk. Dochází k chronickému zánětu v důsledku poškozování průdušek a nadměrné sekreci hlenu v průduškách. Dýchací cesty se zužují a ucpávají. Nastávají potíže při dýchání, dušnost a kašel.

Plíce nemají čidla bolesti, proto se nádor dlouho neprojevuje. Někdy má kuřák jen kašel, kterému nevěnuje pozornost.

Nejúčinnějším způsobem, jak přestat kouřit, je kombinace poradenství a léčby za trvalé podpory zdravotnického pracovníka.

Lidé, kteří se sami pokouší přestat kouřit, uspějí podle výzkumů pouze v 3-5 % případů. Díky poradenství se ale šance přestat kouřit zvyšuje na 25-30 %. Odvykání bude vždy těžké, avšak hledání podpory u vašeho lékaře vám dodá potřebnou motivaci a praktické rady. Lékař vám může také doporučit léky na zmírnění abstinenčních příznaků a chutí na cigarety. 

Stop kouření.


Proč přestat kouřit?

 • Prodloužím si život.
 • Ochráním své blízké, kteří jsou pasivním kouřením vystaveni stejnému riziku jako kuřáci.
 • Ochráním kojence a děti ve svém okolí, tedy plíce těch, u kterých ještě nejsou zcela vyvinuty.
 • Zastavím zhoršení svého stavu, pokud již onemocnění plic mám.

Pokud skoncuji s kouřením...

 • Po 12 hodinách bude téměř veškerý nikotin mimo můj systém.
 • Po 24 hodinách hladina oxidu uhelnatého v mé krvi dramaticky poklesne a bude se mi dýchat lépe.
 • Během 1 měsíce se můj krevní tlak vrátí na normální úroveň a imunitní systém začne vykazovat známky zotavení.
 • Po 2 měsících již mé plíce nebudou vytvářet další hlen způsobený kouřením.
 • Po 1 roce bude riziko mého úmrtí na srdeční choroby o 50% nižší.

Bojujme o naše plíce!

Jak na to?

 • Přestanu kouřit.
 • V prostředí, ve kterém jsem vystaven/a vdechování prachu, plynů, par nebo chemikálií, budu nosit vhodné ochranné prostředky.
 • Budu se chránit před chřipkou a zápalem plic. Pokud je mi nad 65 let, nechám se očkovat.
 • Budu pravidelně cvičit a zdravě se stravovat.
 • Pokud se u mě objeví dušnost nebo přetrvávající kašel, navštívím svého lékaře.
 • Pokud plicní onemocnění již mám, budu věnovat pozornost varováním, týkajícím se úrovně znečištění ovzduší.

RIZIKOVÝ FAKTOR?

Nevědomost.