CO JE DOBRÉ VĚDĚT...

Dýchat plnými doušky 


Kašel se někdy může zdát jako banální, v mnohých případech ale dokáže pořádně potrápit. Nemůžete popadnout dech, bolí vás celé tělo a máte pocit, že si každou chvíli vyplivnete plíce. Jak ale vlastně takové kašlání probíhá a co se při něm v těle děje? Proces je jednoduchý.

Klidné, rovnoměrné a hluboké dýchání je velmi důležité pro zdraví, neboť harmonizuje a zklidňuje tělo i mysl. Naopak příliš rychlý a povrchní dech působí negativně, protože může zvyšovat nervozitu, stres, napětí i bolesti.

Člověk nepřemýšlí o dýchání jako o dovednosti, dokud se nedostane pod vodu.

Dýchací techniky pomohou ženě uvolnit se, dodávají děťátku přes placentu víc kyslíku a mění vnímání bolesti.

Dech musí být pravidelný, aby zajistil optimální výsledky při sportu. Výdech musí být v průměru dvakrát až třikrát delší než nádech. Nadechujte se nosem a vydechujte pusou. Nesnažte se nadechnout víckrát za sebou a nechte tělo se přizpůsobit fyzické aktivitě. Během regenerace se snažte začít zhluboka a pořádně dýchat a doplnit tak kyslíkový dluh.

Dýchání je jednou ze základních funkci našeho organismu. Pomoci správného dechu při spánku můžeme zlepšit každodennost.

Spočívá v dodávání vzduchu postiženému, který spontánně nedýchá. Obvykle se provádí v rámci resuscitační péče.A CO TEĎ?

Dýchejte s námi!