VĚDECKY

Plicní nemoci od A do Z


 • Alveolitida - Zánět plicních sklípků, často způsobený alergií na bakteriální spory nebo prach, způsobuje dušnost nebo kašel s vykašláváním.
 • Astma- z řečtiny obtížné dýchání. Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění dýchacího (respiračního) systému. Astmatický záchvat je obvykle je vyvolán alergickou reakcí na vdechované částice, například pyl, nebo tělesnou námahou či stresem.
 • Azbestóza - Zjizvení plic způsobené vdechováním azbestových vláken, způsobuje dušnost a nakonec vede ke smrti.
 • Bronchitida - Zánět průdušek, spojujících plíce s průdušnicí, způsobuje kašel s hojným vykašláváním. Častější u kuřáků a lidí žijících ve znečištěných oblastech.
 • Emfyzém- Těžká dušnost způsobená nevratným poškozením plicních sklípků kouřením.
 • Hemothorax- Nahromadění krve v dutině hrudní mezi plícemi a žebry, způsobené úrazem. Projevuje se bolestí a dušností. Dušnost je způsobena smrštěním plíce. Je zapotřebí lékařského zákroku, kdy je krev odstraněna a plíce má možnost reexpandovat.
 • Nádorová onemocnění (karcinom plic) - Někdy používaný pojem rakovina plic nemá přesně vymezený význam, může označovat jak karcinom plic, tak i jakýkoliv jiný maligní plicní nádor. Pokud není karcinom léčen, může růst a v rámci procesu zvaného metastazování se rozšířit i mimo plíce do okolních tkání nebo dalších částí těla.
 • Pneumotorax- Bolest na hrudi a dušnost způsobená přítomností vzduchu v dutině hrudní mezi plícemi a žebry. Dušnost způsobena smrštěním plíce. 
 • Pneumonie (zápal plic) - Zánětlivé onemocnění, způsobené bakteriemi (nejčastěji rodu Streptococus), viry (rod Herpes), vzácně mykotický.
 • Pneumokonióza - Těžké poškození plic u horníků, způsobené zjizvením plicních sklípků po vdechování uhelného prachu.
 • Plicní edém - Těžká dušnost způsobená tekutinou v plicích.
 • Plicní embolie - embolií (nebo embolizací) označujeme proces uvolnění trombu z místa vzniku a jeho následné přemístění do plicnice.
 • Plicní hypertenze - abnormální vzestup krevního tlaku v plicních cévách. Nejedná se o onemocnění, ale hemodynamickou abnormalitu, která provází řadu onemocnění.

  COVID 19 a plíce

  Koronaviry jsou velká rodina virů, kterými mohou onemocnět lidé i zvířata. Některé koronaviry mohou způsobit onemocnění podobná běžnému nachlazení a jiné mohou způsobit vážnější onemocnění, včetně syndromu těžké akutní respirační poruchy (SARS) a respiračního syndromu na Středním východě (MERS).

  Mezi nejběžnější příznaky patří horečka, suchý kašel, dušnost, myalgie, ztráta čichu a chuti.

  Nejčastějším klinickým projevem je pak pneumonie. Mezi další zdravotní komplikace, se kterými se mohou pacienti setkat, jsou ARDS, akutní poškození ledvin a srdce, selhání jater nebo pneumotorax.


  ZDRAVÍ NAŠICH PLIC?

  Na tom záleží.