Dech při sportu

13.11.2020

Dech musí být pravidelný, aby zajistil optimální výsledky při sportu. Výdech musí být v průměru dvakrát až třikrát delší než nádech. Nadechujte se nosem a vydechujte pusou. Nesnažte se nadechnout víckrát za sebou a nechte tělo se přizpůsobit fyzické aktivitě. Během regenerace se snažte začít zhluboka a pořádně dýchat a doplnit tak kyslíkový dluh.

Pokud chcete více pracovat na správném dýchání při sportu, zaměřte se na techniku Breathplay při kardio tréninku, tedy: zaktivujte výdechovou fázi. Při třífázovém výdechu syčte: "Ssss-ssss-ssss" (či 1-2-3 v duchu). Rozdělte si nádech na dvě části a říkejte "Aaa-aaa" (či 4-5 v hlavě). Toto cvičení umožňuje zefektivnit sportovní aktivitu.

Relaxační cvičení typu jógy, taiči, relaxace či čchi-kung, při nichž se tělo uvolňuje a regeneruje, působí blahodárně také na kardiovaskulární systém.

Tím, že se sportovci naučí správně dýchat, překonají i stres před závody. Snížení stresu a nastolení duševní pohody jsou navíc praktické i v běžném životě.